Update activiteiten

Inleiding

De gevolgen van de landelijke Corona maatregelen zijn geactualiseerd. Wij houden ons aan de richtlijnen en de maatregelen van het kabinet. Dit heeft tot gevolg dat activiteiten niet doorgaan of worden opgeschort.

.

De activiteiten:

Kunstuitleen Capelle is weer geopend.

.

Kunst- en Cultuurreizen

De Kunst- en Cultuurreizen vinden voorlopig niet plaats.

.

Exposities

De kunstwerken die in Rijckehove, de Rozenburcht en de Vijverhof worden geëxposeerd worden alleen teruggehaald of gewisseld als dit na overleg met de locaties is toegestaan.

Exposities Kunstkring Capelle

.

Soosavonden

De soosavonden worden voorlopig in de vorm van “Soos On Line” gehouden.

.

Brede School Netwerken

Met de scholen waar activiteiten zijn gepland wordt overlegd over of en zo ja hoe activiteiten kunnen doorgaan. 

.

Creatief Ouder Worden

De geplande activiteiten vinden voorlopig digitaal plaats.

 .

Kunst- en Atelier Route

De Kunst- en Atelierroute 2021 vindt in de vorm van de Kunst voor het Raam Route plaats van 29 mei tot en met 6 juni 2021.

 .

Kunstmarkt Capelle

Verwacht wordt dat de Kunstmarkt Capelle 2021  doorgaat op 11 september 2021.

.

Winter Art Fair

Verwacht wordt, dat de Winter Art Fair 2021 doorgaat op 18 december 2021.

Let op: dit is een gewijzigde datum.

.

Lees meer in de jaarkalender 2021

  

 

Comments are closed.