Soosavonden

De soosavonden die voor de zomervakantie van 2020 zouden plaatsvinden zijn gecanceld. Zolang de corona-richtlijnen van kracht zijn worden er geen soosavonden georganiseerd. We gaan er van uit, dat de soosavonden in het najaar weer plaats kunnen vinden.
______________________________________________________________________________

Ieder jaar organiseert Kunstkring Capelle 10 soosavonden op woensdagavond. Van 20.00 – 22.00 uur heeft een kunstenaar de gelegenheid om zijn of haar kunst over het voetlicht te brengen. Ook is een alternatief programma mogelijk, maar er dient altijd een relatie met kunst te zijn.

De soosavonden worden veelal gehouden in het atelier van een van de leden van Kunstkring Capelle. Incidenteel wordt ook een alternatieve locatie al of niet in Capelle aan den IJssel bezocht. Dit houdt dan veelal verband met de kunstenaar die de presentatie verzorgt.

Tijdens dit soort kleinschalige bijeenkomsten wordt zichtbaar dat de door de leden geproduceerde kunst een grote verscheidenheid kent, zoals schilderijen, aquarellen, graffiti, tekeningen, beelden, keramiek, foto’s, glasfusing en textiele vormgeving.

Dit evenement heeft primair een bindend karakter voor de vrijwilligers en leden van de Kunstkring Capelle, maar het is ook toegankelijk voor anderen. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten

De data voor de soosavonden zijn opgenomen in de jaarplanning. Vóór iedere soosavond wordt een uitnodiging verstuurd, waarin is opgenomen welke kunstenaar de presentatie verzorgt, wat de discipline is en waar de soosavond wordt gehouden.

Ad Reijntjes kwam als eerste op het creatieve plan om tijdens de Corona periode zijn ”soosavond presentatie” on line te geven. Hij is door Thera daarvoor hartelijk bedankt en wellicht volgen er meer kunstenaars.

Link naar zijn presentatie: Ontstaan van een schilderij

Soos On Line van Thera Heemskerk.

De commissie Soosavonden bestaat uit

Thera Heemskerk

Zij is bereikbaar via soosavonden@kunstkringcapelle.nl

Comments are closed.