Soosavonden

Ieder jaar organiseert de Kunstkring Capelle op een woensdagavond 10 soosavonden. Van 20.00 – 22.00 uur heeft een kunstenaar de gelegenheid om zijn of haar kunst over het voetlicht te brengen. Ook is een alternatief programma mogelijk, maar er dient altijd een relatie met kunst te zijn.

 

De Soosavonden worden veelal gehouden in het atelier van een van de leden van de Kunstkring Capelle. Incidenteel wordt ook een alternatieve locatie al of niet in Capelle aan den IJssel bezocht. Dit houdt dan veelal verband met de kunstenaar die de presentatie verzorgt.

Tijdens dit soort kleinschalige bijeenkomsten wordt zichtbaar, dat de door de leden geproduceerde kunst een grote verscheidenheid kent, zoals schilderijen, aquarellen, graffiti, tekeningen, beelden, keramiek, foto’s, glasfusing en textiele vormgeving. 

 

Dit evenement heeft primair een bindend karakter voor de vrijwilligers en leden van de Kunstkring Capelle, maar het is ook toegankelijk voor anderen. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten

 

De data voor de soosavonden zijn opgenomen in de jaarplanning. Vóór iedere soosavond wordt een uitnodiging verstuurd, waarin is opgenomen welke kunstenaar de presentatie verzorgt, wat de discipline is en waar de soosavond wordt gehouden.

 

De commissie Soosavonden bestaat uit:

Thera Heemskerk

 

Zij is bereikbaar via soosavonden@kunstkringcapelle.nl

 

Comments are closed.