Over Kunstkring Capelle

Kunstkring Capelle is een vereniging van beeldend kunstenaars en vrijwilligers die is opgericht op 17 december 2002. De leden van de vereniging stellen zich samen tot doel ‘kunst’ in de meest ruime zin van het woord onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Capelle aan den IJssel en omstreken.

De amateur- en beroepskunstenaars houden zich bezig met verschillende kunstvormen, zoals schilderen, aquarelleren, portrettekenen, glasfusing, vilten, beeldhouwen enz. Een overzicht hiervan vindt u onder het kopje “Aangesloten kunstenaars” op deze website. Jaarlijks organiseren onze leden en vrijwilligers met elkaar een aantal evenementen en activiteiten. Een overzicht hiervan vindt u onder het kopje “Activiteiten” op deze website.

Kunstkring Capelle heeft een Kunstuitleen, die is gevestigd in de Bibliotheek aan den IJssel aan het Stadsplein 39 te Capelle aan den IJssel. Leden van de Kunstkring exposeren hier hun werk voor verhuur en/of verkoop. Hiermee wordt geprobeerd om zoveel mogelijk mensen uit Capelle en omgeving laagdrempelig en betaalbaar kennis te laten maken met beeldende kunst. Meer informatie over de Kunstuitleen vindt u op: www.kunstuitleencapelle.nl. Om deel te kunnen nemen aan de Kunstuitleen is het lidmaatschap van Kunstkring Capelle verplicht.

Voor een aantal activiteiten in 2019 zijn de data al bekend: de Kunst- en Atelierroute op 1 en 2 juni, de Kunstmarkt Capelle op 7 september en de Winter Art Fair op 7 december.

Op diverse locaties in Capelle aan den IJssel exposeren kunstenaars hun werk gedurende langere tijd.

Vier maal per jaar worden kunstreizen georganiseerd en tien maal per jaar zijn er soosavonden, veelal met een presentatie van een kunstenaar.

De basiscontributie voor de Kunstkring is € 50 per jaar. Bij een lidmaatschap vanaf 1 juli is de contributie dat jaar € 30. De contributie voor deelname aan de Kunstuitleen bedraagt € 50. Bij een lidmaatschap vanaf 1 juli is de contributie dat jaar € 30. Het deelnemen aan evenementen vraagt veelal een eigen bijdrage, afhankelijk van de subsidie die de gemeente Capelle aan den IJssel ons jaarlijks toekent.

Als u lid of vrijwilliger wilt worden van de Kunstkring kan dat door het invullen van het betrokken aanmeldformulier, dat u vindt onder het kopje “Contact” op onze website. Het ingevulde formulier stuurt u per e-mail aan de secretaris van Kunstkring Capelle (secr.kkc@gmail.com), waarna u een bevestiging krijgt dat u bent opgenomen in het ledenbestand.

U ontvangt hierna regelmatig de interne nieuwsbrief. Via de secretaris ontvangt u ook regelmatig informatie over exposities, inschrijfformulieren voor diverse activiteiten, interessante aankondigingen en/of algemene informatie, zoals de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergaderingen etc. Als u zelf exposeert in de regio kunt u dit doorgeven aan de secretaris. Hij informeert dan de leden en vrijwilligers. Commercieel getinte publicaties worden geweigerd.

 Kunstkring Capelle

 

Comments are closed.